КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Създаване на инсталация за улавяне на въглероден диоксид от димни газове и преобразуването му в суровина за химическата промишленост и енергетиката

Клъстер Технологии за чиста околна среда обявява, че основна тема, по която работи, е разработването на инсталация за улавяне на въглероден диоксид от димни газове от точкови източници и преобразуването му в суровина за химическата промишленост и енергетиката.

Сдружение Клъстер Технологии за чиста околна среда беше създадено в Стара Загора през лятото на 2020 г. То си постави като основна цел обединяването на потенциала и експертизата на своите членове за развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции за редуциране на негативни въздействия върху човека и природата. Клъстерът ще разработва регионални, национални и международни проекти на база тези технологии за различни сфери на икономиката и социалната сфера, като съдейства за обучение на средни и висши кадри за тяхната реализация. Клъстерът ще развива партньорства с аналогични международни организации.

Членове на Клъстера са:

  • Търговско-промишлена палата - Стара Загора
  • Технически университет - Габрово
  • Елфи-Тех ООД - Стара Загора
  • Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора
  • Технопол инженеринг ЕООД - Стара Загора
  • Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов - Стара Загора
  • Верея пласт АД - Стара Загора
  • Институт за космически изследвания и технологии към БАН
  • Асоцииран член е Балкански иновационен център.

Клъстерът е отворен за включване в него на нови членове, което ще повиши капацитета му. Той дава сериозна заявка за регионална и национална специализация в тази иновативна и перспективна сфера. Очакваме Клъстерът да бъде важен инструмент за работа по проекти, свързани с трансформацията на икономиката към нулево-въглеродна и в съответствие Зелената сделка.

Клъстер Технологии за чиста околна среда работи и по други теми и проекти, които са в неговия предмет на дейност.