КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Проф. Жеко Ганев: Отрицателните йони са възможност за овладяване на Covid-19

Проф. Жеко Ганев е международно признат учен в областта на квантовата електроника, автор на редица патенти и научни доклади в областта на физикохимията. Той е основател и ръководител на старозагорската фирма „Елфи-Тех“ ООД с предмет на дейност електрохимични интегрирани технологии, която вече 30 години развива научно-изследователска и приложна дейност. „Елфи-Тех“ има над 1200 разработени и внедрени инсталации у нас и в чужбина за обработка и пречистване на питейни, отпадни и силно замърсени води, без използването на химични реагенти на базата на озониране. От началото на пандемията от вируса Sars-Cov2-n, известен още като Covid-19, проф. Ганев защитава теорията си, че коронавирусът умира при третиране с анионен кислород и разработва различни устройства за обогатяване на въздух и вода с определен вид кислородни йони, които убиват вирусите и подпомагат насищането на кръвта с кислород.

ganev zheko

Предлагаме ви една от последните публикации на проф. Жеко Ганев относно негово изследване:

Йонизаторът на проф. Жеко ГаневВсяка материя е съставена от атоми, в които има ядра с положително заредени протони и отрицателно заредени електрони, обикалящи около него. Електроните са над хиляда и осемстотин пъти по-малки от протоните и затова при замърсяване лесно биват измествани. Ако преобладават протоните – имаме положително зареден йон и обратно – отрицателен йон при преобладаване на електроните. Над 900 научни изследвания от целия свят са категорични, че излишъкът от положителни йони е вреден за човешкото здраве. Докато преобладаването на отрицателни е полезно.

На 13.11.2020 г. в предаването „Денят на живо“ с Наделина Анева, по телевизия „Канал 3“ изложих хипотеза за ролята на положителните йони за превръщане на наночастици сива материя в информационен канал „РНК вирус – ДНК клетка“. Коментирах и ролята на отрицателните йони на кислорода – аниони на кислорода, като алтернативна възможност за деактивация на коронавирусите от семейство бета, при нива на отрицателните йони във въздушна среда в количество по голямо от 4000 в куб. см. Тук няма да навлизам повече в теоретична обосновка, а ще приведа данни от измервания, направени на различни места в България на 14.11.2020 год. с уред AIС2М, въздушен брояч на йони в режим на работа 19.99. В този режим на дисплея на уреда се отчитат с знак минус концентрации на отрицателни йони до 19 990 бр., а без знак положителни йони в същият диапазон. Коментарът на резултатите оставям на Вас:

  • Първо измерване – температура 16 градуса Целзий, скорост на вятъра 3 м/с, градска среда 150 000 жители – 740 положителни йони
  • Второ измерване – температура 15 градуса Целзий, скорост на вятъра 3 м/с селска среда 250 жители – 1340 отрицателни йони
  • Трето измерване – температура 13 градуса Целзий, скорост на вятъра 1 м/с борова гора – 3250 отрицателни йони
  • Четвърто измерване – температура 11 градуса Целзий, скорост на вятъра 1 м/с , Перпирикон – 8390 отрицателни йони
  • Пето измерване – температура 22 градуса Целзий, жилищно помещение 80 куб. м бетон + тухли – 7400 положителни йони
  • Шесто измерване – температура 22 градуса Целзий, същото жилищно помещение 80 куб.м бетон + тухли, след 12 минути работа на озонов концентратор на кислородни аниони OZ 04 „Елфи-Тех“ – 11620 отрицателни йони

Изводите остават за вас...