КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo
Създаване на Клъстера

Създаване на Клъстера

Сдружение с нестопанска цел Клъстер Технологии за чиста околна среда е учредено в Стара Загора и е вписано в Централния регистър. Клъстерът е насочен към развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции, с цел да бъдат редуцирани негативните въздействия върху човека и природата. Тази цел ще бъде постигната чрез обединяване на потенциала и експертизата на членовете на сдружението.

Клъстерът технологии за чиста околна среда ще разработва национални и международни проекти, насочени към прилагането на иновативните технологии в различни сфери на икономиката и социалната сфера.

Ще съдейства и за обучение на средни и висши кадри и за тяхната реализация. Клъстерът ще развива партньорства с аналогични международни организации.

Учредители на Клъстера са:

  • Търговско-промишлена палата - Стара Загора
  • Технически университет - Габрово
  • Елфи-Тех ООД - Стара Загора
  • Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора
  • Технопол инженеринг ЕООД - Стара Загора
  • Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов - Стара Загора
  • Верея пласт АД - Стара Загора.

Членове на първия състав на Управителния съвет на Клъстера са: Олег Стоилов, председател на ТПП - Стара Загора, който е избран и за председател на Клъстера, проф. инж. Жеко Ганев, управител на Елфи-Тех ООД и Огнян Тодоров, управител на Технопол инженеринг ЕООД.

Клъстерът е отворен за включване в него на нови членове и учредителите са убедени, че това ще повиши капацитета му е възможностите за успешна работа. Обединението дава сериозна заявка за регионална и национална специализация в тази иновативна и перспективна сфера.