КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

gimnaziya Djohn Atanasov

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора подготвя ученици от 1985 г. Първоначално обучението е тясно специализирано и възниква във връзка с необходимостта от висококвалифицирани кадри по електроника за нуждите на региона на Стара Загора. От учебната 1987/1988 година обучението се реализира в 4-годишен курс и включва общообразователна и професионална подготовка. Техникумът по електроника получава статут на самостоятелна учебна единица от системата на средното образование. Завършилите ученици получават дипломи за средно образование и квалификация „техник“.

Необходимостта от висококвалифицирани техници по електроника нараства успоредно с развитието на новите технологии. От 1990 г. в техникума по електроника се обучават ученици по специалностите: Радиотехника и телевизия, Съобщителна техника, Електронна техника с профил Микропроцесорна техника.

От 1993 г. училището носи името на Джон Атанасов – създателят на компютъра ABC, първият модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет.

От учебната 1992/1993 година в училището се приемат както ученици след завършено основно образование със срок на обучени 4 години, така и ученици след завършен 7-и клас и интензивно изучаване на английски език със срок на обучение 5 години. Увеличават се паралелките с интензивно изучаване на английски език. Добявят се нови възможности за обучение и специалностите: Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Телекомуникационни системи, Оптически комуникационни системи, Микропроцесорна техника, Промишлена електроника, Системно програмиране.

Успешно завършилите ученици получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация „техник“. Това им дава възможност да се реализират в областите на аудио и видеотехниката, радио и телекомуникационната техника, микропроцесорната техника, компютърната техника и програмирането, промишлената и битова електроника, охранителните системи, кабелната и сателитна телевизия, медицинската техника и други.

www.pgeja-sz.com