КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Център за изпитване и европейска сертификация

CTEC

Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) е компания с утвърдено име на българския пазар в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията. Услугите са насочени към помощ за фирмите за изпълнение на изискванията на нормативната уредба и на директивите на Европейската комисия за свободно движение на стоки.

ЦИЕС предлага услуги в девет направления:

  • Оценяване съответствието на строителни продукти
  • Изпитвания на строителни продукти
  • Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения
  • Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства
  • Сертификация на системи за управление
  • Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи
  • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
  • Орган за контрол от вида А
  • Бизнес школа и Център за професионално обучение.

www.ctec-sz.com