КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Институт за космически изследвания и технологии към БАН

ikitМисията на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.

Приоритети:

  • Слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време.
  • Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи.
  • Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина.
  • Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята и планетите. Регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност.
  • Синтез и изучаване на нови, перспективни материали, получаване на нови модификации на съществуващи материали.
  • Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

www.space.bas.bg