КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Посещение на представители на бизнеса и НПО от Стара Загора в Технически университет Габрово

Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира посещение на представители на бизнеса и неправителствени организации в Технически университет – Габрово за запознаване с възможностите на университета и на техническия парк, изграден към университета по програма BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко – и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В старозагорската група участваха: Олег Стоилов, председател и Красимира Соколова, зам.-председател на ТПП – Стара Загора, Славин Янакиев, изпълнителен директор на „Прогрес“ АД, Юлиян Стръмски, прокурист на „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД, Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация, Огнян Тодоров, управител на „Технопол инженеринг“ ООД, Начо Начев, директор на Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Даниела Димитрова, председател на Обществен дарителски фонд Стара Загора и експерти от фирмите.

От страна на Технически университет – Габрово в срещата участваха: ректорът на университета проф. Илия Железаров, зам.-ректорите по учебна дейност проф. Анатолий Александров и по Научноизследователската работа доц. Пламен Цанков, ръководителят на Технологичния парк на Технически университет – Габрово проф. Райчо Иларионов и ръководители на лаборатории.
Гостите се запознаха с възможностите на лабораториите на първия извънстоличен техпарк, оборудвани с най-съвременна техника и насочени към съдействие за решаване на технико-технологичните проблеми на бизнеса. След това в професионална дискусия се набелязаха множество сфери от взаимен интерес, включително в сектора на професионалното образование, развитието на които се очаква да доведе до устойчиви ползотворни партньорства. В тях могат да се включат всички желаещи фирми и организации. Особено перспективно е партньорството на Технически университет – Габрово с Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“, който наскоро получи европейска оторизация. Технически университет – Габрово съучредител на регистрирания в Стара Заора Клъстер Технологии за чиста околна среда.

Срещите и ползотворното сътрудничество със сигурност ще съдейства за решаване на предизвикателствата пред старозагорската индустрия.
С възможностите на Технологичния парк към Технически университет – Габрово можете да се запознаете тук.

Ако желаете да установите контакти с Технически университет – Габрово, можете да се свържете с тях на посочените контакти, или чрез Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Габрово Тех Парк – Технологичен парк на Технически университет – Габрово

tu gabrovo 05

tu gabrovo 04

tu gabrovo 01

tu gabrovo 02