КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Проф. Жеко Генев предлага решение на проблема с въглеродния диоксид, изхвърлян от тецовете

Идеята за изграждане на пилотна инсталация в ТЕЦ Марица изток 2, чиято цел е улавянето на въглеродния диоксид от димните газове и физико-химичното им преобразуване в продукти, които имат търговско приложение в промишлеността и енергетиката беше представена на пресконференция в Стара Загора. Научната разработка е от старозагорската фирма Елфитех и на ръководителя ѝ проф. Жеко Ганев.

Той представи иновативно в световен мащаб решение на екологичния проблем с отделянето на въглероден диоксид в атмосферата - газ, който има парников ефект за планетата и нарушава екологичното равновесие. Откритието и технологията му позволяват отделеният при горивните процеси на въглищните топлоелектрически централи въглероден диоксид да бъде уловен, преобразуван във въглероден оксид и в последствие в метан. Този газ може да се използва като гориво в допълнително изградени турбини - отново за производството на електроенергия, като е по-ефективен от горенето на лигнитните въглища. Това води и до по-ниска цена на добитата електрическа енергия.

По време на пресконференцията в сградата на Община Стара Загора, в присъствието на кмета Живко Тодоров и на синдикални лидери, проф. Жеко Ганев разясни физико-химичните параметри на процеса и мотивира икономическата му логика. Неговата фирма Елфитех има 4 защитени патента, които са свързани с иновацията и други три са в процес на одобрение, като някои от патентите са за защита на технологията на европейско ниво.

prof zheko ganev

Важно в случая е, че има и икономическа логика при промишленото приложение на технологията, при чиито процес чрез въртящи се електроди, при много високо налягате и температура, в рамките на милисекунди въглеродният диоксид се преобразува до метан. Процесът протича при влиянието на зеолитен катализатор, с влагането на водород и на вода, обясни проф. Жеко Ганев. Резултатът е, че произведената по този начин електрическа енергия е значително по-евтина, като заедно с това се решава и проблемът със замърсяването на атмосферния въздух, без да се налага депониране на уловените обеми въглероден диоксид.

Икономическата и социалната логика от прилагането на иновативната технология биха довели до запазване на комплекса Марица изток и продължаване на използването на въглищата за добив на електрическа енергия, чрез горене в сега съществуващите мощности на топлоелектрическите централи, но без да се отделят вредните за атмосферата газове. Ще отпадне и нуждата от работата на сероочистващите инсталации, което също води до икономия на средства.

Изграждането на пилотната инсталация в ТЕЦ Марица изток 2 ще струва 10 милиона лева и реално представлява макет в мащаб 1:20 спрямо Шести енергоблок на ТЕЦ-а. Финансирането може да бъде осигурено от страна на Българския енергиен холдинг, но в сумата не влиза цената на газовата турбина, която може да бъде от модерен тип със 70% коефициент на полезно действие при процеса на горене и производство на електрическа енергия. Според първоначалните разчети, изграждането на инсталации за улавяне на въглероден диоксид от всеки от енергийните блокове на ТЕЦ Марица изток 2 ще струва между 95 и 105 милиона лева за всеки един от тях. Това обаче означава спестяване на сумите, които сега централата дължи за отделените в атмосферата парникови газове, заради 97% утилизиране на въглеродния диоксид.

Изграждането на пилотната инсталация може да се извърши в срок от 15 месеца и дейността е по силите на металообработващи предприятия, намиращи се в Кърджали или от заводите на Металик в Стара Загора, уточни проф. Жеко Ганев.

Прочетете повече за технологичния процес и за екологичния ефект от прилагането на технологията

Пълен аудиозапис на пресконференция, проведена в Стара Загора

Ако браузът не зарежда аудиофала, той е достъпен на този линк