КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Елфи-Тех ООД

elphitech

„Елфи-Тех“ ООД е на българския и на международните пазари от 1990 г. Фирмата е специализирана в дейности, свързани с електрохимията. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията са базирани на електрохимични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света.

Масовото използване на озон във водопречистването в България се дължи на технологиите, реализирани от „Елфи-Тех“ ООД – Стара Загора. Произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електрохимични високоенергийни технологии.

„Елфи-Тех“ ООД е създадено от Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за прилагането на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката.

www.elfiteh.com

www.elfiteh.blogspot.com