КЛЪСТЕР

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Стара Загора, ул. Георги Раковски 66   •  042 626033, 042 626297  •  office@ecotechcluster.eu
logo

Технически университет – Габрово

tugab logo

Техническият университет – Габрово е наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище и успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки.

Техническият университет – Габрово изпълнява дейността си чрез активно международно сътрудничество, в тясно партньорство с бизнеса и с интензивна научноизследователска дейност. Подготвя за нуждите на икономиката и обществото висококвалифицирани специалисти.

Техническият университет – Габрово има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

www.tugab.bg